Archief voor de tag "City briidge"

Stadsbrug Kampen (City bridge Kampen, The Netherlands)