Archief voor de categorie "Vogels/Birds"

Ganzen (Geese)

Goose

Duck on ice …..

Evenwichtsbalk (balance beam)

Meeuwtje (little gull)

Kroeskoppelikaan (Dalmatian pelican)