Archief voor de categorie "Natuur/Nature"

Aardappelveld onder hoogspanning

Schokland

Windmolens (windmills)

Ganzen (Geese)

Goose

Zwanen Mossel (Swan mussel)

Bruggetje stadspark Kampen (Bridge city park, Kampen)

Kampen City park

Rocks

Wooden pole

IJssel Kampen (The Netherlands)

Willows

IJssel Kampen (The Netherlands)

Old shack

Uiterwaard (floodplain)

‘Hit the road Jack’

Highlander ( … a little one ……)

IJsseldelta

Duck on ice …..

Mistige IJssel (Foggy river IJssel)

Damhert (Fallow deer)

Winters landschap

Vrachtboot (Cargo ship)

Evenwichtsbalk (balance beam)

Bad hair day

Winters landschap

Fence

Steiger (landing place)

Sunset